Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Kuntatalous neljännesvuosittain

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ktan/
Aihealue: Julkinen talous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilasto kuvaa Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden kehitystä vuosineljänneksittäin.

Tietosisältö

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilasto sisältää tietoja kuntien ja kuntayhtymien sekä niiden yrityssektoriin luokiteltavien liikelaitosten tulos- ja rahoituslaskelman sekä taseen eristä. Kuntatalous neljännesvuosittain -tilasto on uudistettu versio Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastosta.

Käytetyt luokitukset

Tilastossa käytetään luokituksena Tilastokeskuksen Kuntatalous neljännesvuosittain -tilaston luokitusta.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tietojen keruu 1-3. vuosineljänneksellä perustuu otokseen. Tiedot kootaan otoskunnista ja -kuntayhtymistä www-lomakkeella. Menetelmistä kerrotaan tarkemmin laatuselosteessa. Neljännen vuosineljänneksen osalta tiedot kerätään kaikilta Manner-Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Neljännesvuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot julkistetaan noin kaksi kuukautta kunkin vuosineljänneksen päättymisen jälkeen.

Aikasarja

Tietoja on koottu vuodesta 2013 alkaen.

Asiasanat

julkinen sektori, kuntatalous, kunnallistalous, kunnat, kuntayhtymät, menot, tulot, verotulot

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ktan/yht.html


Päivitetty 27.09.2017