Osakeasuntojen hinnat –tilasto on uudistettu vanhojen osakeasuntojen hintojen osalta.

Vanhojen osakeasuntojen hintaindeksien laskennassa käytettävä menetelmä, painorakenne, luokitukset ja perusvuosi on uudistettu. Uudistetun indeksin perusvuosi on 2020=100, lisäksi vanhojen asuntojen hinnoista on laskettu uudistetun menetelmän mukaiset takautuvat neljännes- ja vuosisarjat vuodesta 2015 alkaen (indeksi 2015=100). Indeksin laatuvakiointimenetelmää on päivitetty lisäämällä vakioitaviksi tekijöiksi tontin omistusmuoto (sijaitseeko asunto omalla vai vuokratontilla) ja etäisyys lähimmästä kaupunkikeskustasta. Indeksikaava vaihdettiin Törnqvistin indeksiksi vastaavasti kuin uusien osakeasuntojen hintaindeksissä.

Uudistuksen yhteydessä myös neliöhintojen laskenta muutettiin niin, että neliöhinnat ovat laskentatavaltaan yhtenevät omakotitalojen ja uusien osakeasuntojen neliöhintojen kanssa. Uutena tietona julkaistaan neliöhinnat tontin omistusmuodon mukaan.

Menetelmä- ja luokitusmuutosten takia indeksisarjat ja neliöhinnat eivät ole vertailukelpoisia aikaisemmin julkistettujen indeksisarjojen kanssa.

Alueluokituksessa uusina luokkina ovat kuusi suurinta kaupunkia ja koko maa pois lukien kuusi suurinta kaupunkia.

Menetelmämuutoksista kerrotaan tarkemmin tilaston dokumentaatiossa.

Lisätietoja: asuminen.hinnat@stat.fi

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.