Statistiken över aktiebostadspriser har reviderats när det gäller priserna på gamla aktiebostäder

Metoden, viktstrukturen, klassificeringarna och basåret som används vid beräkningen av prisindexen för gamla aktiebostäder har reviderats. Basåret för det förnyade indexet är 2020 = 100. Utgående från priserna på gamla bostäder har man dessutom beräknat retroaktiva kvartals- och årsserier enligt den förnyade metoden fr.o.m. år 2015 (index 2015 = 100). Kvalitetsstandardiseringen av indexet har uppdaterats genom att som standardfaktorer lägga till tomtens ägarform (är bostaden belägen på egen eller hyrd tomt) och avståndet till närmaste stadscentrum. Indexformeln ändrades till Törnqvists index på motsvarande sätt som i prisindexet för nya aktiebostäder.

I samband med revideringen ändrades också beräkningen av kvadratmeterpriserna så att kvadratmeterpriserna till beräkningssättet överensstämmer med kvadratmeterpriserna på egnahemshus och nya aktiebostäder. Som ny uppgift publiceras kvadratmeterpriser enligt tomtens ägarform.

På grund av ändringar i metod och klassificering är indexserierna och kvadratmeterpriserna inte jämförbara med tidigare publicerade indexserier.

Nya klasser i den regionala indelningen är de sex största städerna och hela landet exkl. de sex största städerna.

Mera information om metodändringarna finns i statistikens documentation.

Förfågningar: asuminen.hinnat@stat.fi