Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtion

Priserna på gamla aktiebostäder steg i och utanför stora städer i början av år 2022

översikt | Aktiebostadspriser 31.3.2022

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder med 3,4 procent i hela landet under januari–mars 2022 jämfört med året innan och med 0,7 procent jämfört med föregående kvartal. Priserna steg i och utanför stora städer under årets första kvartal och i mars jämfört med motsvarande period året innan. Under årets första kvartal gjordes 6 procent färre köp av aktiebostäder via fastighetsmäklare och i mars 11 procent färre än under motsvarande period år 2021.

Ändring

Ändringar i tabeller i databaser. Nya tabeller publiceras och gamla tabeller överföras till arkivdatabasen
Läs mer om ändringen

Ändring

Statistiken över aktiebostadspriser har reviderats när det gäller priserna på gamla aktiebostäder
Läs mer om ändringen

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
20.05.2022

Årsförändring av priserna på gamla aktiebostäder i landskapen, procent

20.05.2022

Årsförändring av priserna på gamla aktiebostäder i städer, procent

20.05.2022

Utvecklingen av priserna på nya aktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
20.05.2022

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder, index 2015=100

20.05.2022

Utvecklingen av priserna och kvadratmeterspriserna på gamla aktiebostäder, mars 2022, index 2020=100

20.05.2022

Utvecklingen av priserna och kvadratmeterspriserna på gamla aktiebostäder, 1:a kvartalet 2022, index 2020=100

20.05.2022

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder 2021, index 2020=100

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef