Ändringar i tabeller i databaser av aktiebostadspriser

Dag av ändringen: 20.5.2022

Dag av ändring: Följande tabeller: 112n, 112k, 112m, 112 p, 112 r, 112t, 112l, 112q, 112s, 112u och 112v överföras till arkivdatabasen.

Dessa överföras till följande nya tabeller:

tabell 13ms ersätter tabell 112n
tabell 13mp ersätter tabell 112k
⁠tabell 13mr ersätter tabell 112m
⁠tabell 13mt ersätter tabell 112p
tabell 13mv ersätter tabell 112r
⁠tabell 13my ersätter tabell 112t
⁠tabell 13mq ersätter tabell 112l
⁠tabell 13mu esätter tabell 112q
⁠tabell 13mx ersätter tabell 112s
⁠tabell 13mz ersätter tabell 112u
⁠tabell 13mw ersätter tabell 112v

Tabeller 12r3 och 136a överföras till arkivdatabasen, men det finns ingen nya tabeller att ersätta dem. Basår i nya tabeller är 2020=100 i stället av 2015=100. Uppgifterna för basåret 2015=100 har omräknats med nya metoden retroaktivt i tabeller 13mz ja 13my.

Tillägguppgifter : asuminen.hinnat@stat.fi

Mera information

asuminen.hinnat@stat.fi
asuminen.hinnat@stat.fi