Materiaalitilinpidon julkaisu uudistuu

Materiaalitilinpidon tietokantataulukot uudistuvat

Materiaalitilinpidon StatFin -tietokantataulukot julkaistaan aiempaa tarkemmalla materiaaliluokituksella. Uudessa tietokantataulukossa 13rw -- Materiaalivirrat materiaalikategorioittain 2010-2021 on saatavilla tiedot kotimaisista suorista panoksista, tuonnista, viennistä, kotimaisesta materiaalien kulutuksesta sekä luonnonvarojen suorista panoksista aikasarjana vuodesta 2010 alkaen. Uudet hierarkiatasot ovat tietosuojasyistä saatavilla joko 1-, 2- tai 3-numerotasolla.

Tilastovuodesta 2021 alkaen ei enää julkaista tietoa luonnonvarojen kokonaiskäytöstä tai piilovirroista. Piilovirtalaskentaa kehitetään ja uudet raaka-aine-ekvivalenttikertoimet (RME) indikaattoreineen julkaistaan vuonna 2023. Vanhat tietokantataulukot 11hj, 11i4 sekä 11i9 ovat saatavilla arkistosta.

Aikasarjakorjaus

Materiaalitilinpidon aikasarjaa on tarkistettu ja korjattu menetelmäkehityksen ja uusien tietolähteiden johdosta tilastovuodesta 2010 alkaen. Tämän vuoksi uudet tiedot eivät täsmää vanhojen julkaisujen kanssa. Muutos koskee erityisesti hiekan ja soran määriä. Lisäksi aikasarja ei ole hiekan ja soran osalta täysin vertailukelpoinen vuosien 2016 ja 2017 välillä.

Tilaston nimi on muuttunut

Tilasto on aiemmin julkaistu nimellä kansantalouden materiaalivirrat.

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.