Kasvihuonekaasut: Tilaston tietokantataulukoissa muutoksia 14.12.2022

Muutospäivämäärä:

Joulukuusta 2022 lähtien julkaistaan tietoja kasvihuonekaasupäästöistä kahdessa uudessa tietokantataulukossa 13qm - Kasvihuonekaasupäästöt Suomessa: taakanjako- ja päästökauppasektori ja 13qn - Energiakäytön polttoperäiset kasvihuonekaasupäästöt (1A) polttoaineryhmittäin.

Tietokantataulukossa 13qm esitetään päästökaupan ja taakanjakosektorin kasvihuonekaasupäästöt ja lentoliikenteen CO₂-päästöt vuodesta 2013 lähtien.

Tietokantataulukossa 13qn esitetään energiasektorin kasvihuonekaasupäästöt polttoaineryhmittäin ja kaasuittain vuodesta 1990 lähtien. Molemmissa uudessa tietokantataulukossa käytetään IPCC:n viidennen arviointiraportoinnin (AR5) mukaisia GWP-kertoimia.

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.