Työllisyysasteen ikäryhmä muuttuu

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa siirrytään ilmoittamaan työllisyysaste 20–64-vuotiaiden ikäryhmän mukaan. Aikaisemmin työllisyysastetta on tarkasteltu 15–64-vuotiaiden ikäryhmässä. Ensimmäiset uuden ikäryhmäjaon mukaiset tiedot julkaistaan 21.2.2023.

20–64-vuotiaat on valittu työllisyysasteen ikäryhmäksi, koska tämän ikäiset ovat pääasiallinen ikäryhmä työmarkkinoilla. Kansainvälisissä työllisyysastemittareissa ja -indikaattoreissa 20–64-ikäryhmä on jo yleisesti käytössä.

Työvoimatutkimuksen kuukausitiedotteessa julkaistaan aluksi sekä 15–64-vuotiaiden että 20–64-vuotiaiden työllisyysaste.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen StatFin-tietokannassa olevaan tietokantataulukkoon 135z Työvoimatutkimuksen tärkeimmät tunnusluvut, niiden kausitasoitetut aikasarjat sekä kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitetut trendit lisätään sekä 20–64-vuotiaiden että 20–69-vuotiaiden tietoja.

Lisätietoja

Pertti Taskinen
yliaktuaari
029 551 2690

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.