Det relativa sysselsättningstalets åldersgrupp ändras

I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning övergår man till att uppge det relativa sysselsättningstalet enligt åldersgruppen 20–64-åringar. Tidigare har det relativa sysselsättningstalet granskats enligt åldersgruppen 15–64-åringar. De första uppgifterna enligt den nya åldersgruppen publiceras 21.2.2023.

20–64-åringarna har valts som åldersgrupp för det relativa sysselsättningstalet, eftersom de utgör den huvudsakliga åldersgruppen på arbetsmarknaden. I internationella mätare och indikatorer för det relativa sysselsättningstalet är åldersgruppen 20–64 år redan allmänt använd.

I arbetskraftsundersökningens månatliga meddelande publiceras till en början det relativa sysselsättningstalet för både 15–64-åringar och 20–64-åringar.

I arbetskraftsundersökningen tabell i databasen StatFin, 135z Arbetskraftsundersökningens viktigaste nyckeltal samt säsongrensade serier och de säsong- och slumpvariationsrensade trenderna, läggs till uppgifter om både 20–64-åringar och 20–69-åringar.

Mera information

Pertti Taskinen
överaktuarie
029 551 2690