Tulonjakotilasto

Tulonjakotilastossa julkaistut, otospohjaiset pienituloisuusindikaattorit julkaistaan jatkossa osana elinolotilaston vuosittain julkaistavia tietoja. Otospohjainen pienituloisuus on osa elinolotilastossa julkaistavaa köyhyys- tai syrjäytymisriski-indikaattoria. Tulonjakotilastossa julkaistaan jatkossakin kansalliseen käyttöön tarkoitettuja, kokonaisaineistopohjaisia asuntoväestön pienituloisuustietoja.

Arkistoitavat taulukot ja niiden korvaajat elinolotilastossa:

122t - Kotitalousväestön pienituloisuusindikaattoreita henkilön iän ja sukupuolen mukaan -> Elinolotilastossa korvaava taulukko 13wk

127h - Kotitalousväestön pienituloisuusindikaattoreita henkilön kotitalouden elinvaiheen mukaan -> Elinolotilastossa korvaava taulukko 13wl

127i - Kotitalousväestön pienituloisuusindikaattoreita henkilön sosioekonomisen aseman mukaan -> Elinolotilastossa korvaava taulukko 13wm

Muut arkistoitavat taulukot:

127k - Pienituloisten lukumäärä ja pienituloisuusaste aiempiin vuosiin kiinnitetyillä pienituloisuusrajoilla

128k - Pienituloisuusrajat erityyppisissä kotitalouksissa

Lisätietoja

Kaisa-Mari Okkonen
yliaktuaari
029 551 3408

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.