Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto: Kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen joukko muuttuu

Muutospäivämäärä:

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston yhteydessä julkaistavien kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tilastoyksiköiden joukko laajenee tilastovuodesta 2022 alkaen. Tilastoyksiköiden rajauksesta on poistettu toiminta-aikaa sekä yhteisöjen kokoa koskeneet rajoitukset. Aiemmin tilastoon otettiin mukaan vain vähintään puoli vuotta tilastovuonna toimineet yhteisöt, joilla oli tilastovuonna palkansaajia ja/tai yrittäjiä yli 0,5 henkilötyövuoden edestä.

Jatkossa tilastoon otetaan mukaan kaikki kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, joilla on tilastovuonna ollut yhtään palkansaajia tai yrittäjiä. Tilastoyksiköiden laajennus on tehty osana uuden EU:n yritystilastoasetukseen (EBS) käyttöönottoa, vaikka kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tilasto onkin rajattu asetuksen ulkopuolelle. Tilastoinnin uudistamiseen on saatu EU:n grant-rahoitusta vuosina 2020-2022.

Muutoksen yhteydessä StatFin-tietokantataulukot on tehty uudelleen. Vanhoilla tilastoyksiköillä tehdyt tietokantataulukot löytyvät StatFin-tietokannan arkistosta.

Uusia ja arkistoituvia tietokantataulukoita

uusi taulukko, tunnus ja nimi

korvaa arkistoon siirrettävän taulukon

11i1 -- Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt toimialoittain, 2013-2021

11i2 -- Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt oikeudellisen muodon mukaan, 2013-2021

⁠Katso kaikki tilaston tietokantataulukot StatFin-tietokannassa. Arkistoitavat tietokantataulukot ovat käytettävissä StatFinin arkistokannassa.

Lisätietoja

Milka Suomalainen
yliaktuaari
029 551 3621

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.