Aiheet
Yritykset

Yritysten kannattavuus heikkeni käyttökatteella mitattuna erityisesti palvelualoilla ja rakentamisessa vuonna 2022

tiedote | Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto 2022

Muutos

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston yhteydessä julkaistavien kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tilastoyksiköiden joukko laajenee tilastovuodesta 2022 alkaen. Tilastoyksiköiden rajauksesta on poistettu toiminta-aikaa sekä yhteisöjen kokoa koskeneet rajoitukset.
Lue lisää muutoksesta

Muutos

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston revisiotaulukko julkistetaan 12.1.2024.
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen mukaan yritysten kannattavuus heikkeni käyttökatteella mitattuna kaikilla päätoimialoilla ja erityisesti palvelualoilla sekä rakentamisessa. Eniten kannattavuus laski palvelualoilla (tol H-S pl. K), jossa käyttökateprosentti laski 13,5 %:sta 10,7 %:iin. Rakentamisessa (tol F) käyttökateprosentti laski 6,2 %:sta 4,4 %:iin. Teollisuudessa (tol B-E) sekä kaupassa (tol G) kannattavuus pysyi lähes edellisvuoden tasolla, kun käyttökateprosentti laski vajaa puoli prosenttiyksikköä.

Keskeisiä poimintoja

 • Käyttökatteella mitattuna kannattavuus heikkeni vuonna 2022 eniten palvelualoilla (tol H-S).
 • Yritysten kehitykseen vaikuttivat erityisesti koronan hiipuminen, Venäjän hyökkäys Ukrainaan, inflaatio sekä korkojen nousu.
 • Tiedotteen luvut pohjautuvat yritysyksikön tason tietoihin, joista on poistettu yritysyksikköön kuuluvien oikeudellisten yksiköiden väliset erät.
 • Oikeudellisiin yksiköihin pohjautuvat luvut löytyvät omista tietokantataulukoistaan.

Yritysten kannattavuus käyttökatteella mitattuna

Palvelualoista kannattavuus heikkeni käyttökatteella mitattuna erityisesti informaation ja viestinnän (tol J) sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (tol M) toimialoilla. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan (tol I) sekä kuljetuksen ja varastoinnin (tol H) toimialoilla kannattavuus sen sijaan parani käyttökateprosentilla laskettuna. Näillä toimialoilla koronapandemian helpottaminen paransi kannattavuutta.

Teollisuudessa käyttökate kasvoi mutta vähemmän kuin liiketoiminnan tuottojen yhteismäärä, mikä veti käyttökateprosentin laskuun. Teollisuuden toimialoista kannattavuus heikkeni erityisesti elintarvike- ja juomateollisuudessa (tol 10-12) sekä muiden koneiden ja laitteiden valmistuksen toimialalla (tol 28). Kannattavuus parantui erityisesti kemianteollisuudessa (tol 19-22), metsäteollisuudessa (tol 16-17) sekä kaivostoiminnassa ja louhinnassa (tol 05-09). Heikkoon kannattavuuteen vaikutti vuonna 2022 erityisesti kustannusinflaatio, mutta toisaalta kannattavuutta myös paransi osalla toimialoista myyntituotteiden inflaatio.

Kaupan toimialoilla kannattavuus heikkeni vähittäiskaupassa (tol 47) sekä autokaupassa (tol 45), mutta pysyi edellisvuoden tasolla tukkukaupassa (tol 46). Myös kaupan toimialoilla inflaatio vaikutti vahvasti kannattavuuden kehitykseen. Rakentamisessa kannattavuus heikkeni tasaisesti kaikilla toimialoilla. Käyttökate kertoo yrityksen liiketoiminnan tuloksen ennen poistoja ja rahoituseriä. Käyttökateprosentti on puolestaan laskettu jakamalla käyttökate liiketoiminnan yhteenlasketuilla tuotoilla.

Yritysten ja niiden henkilöstön määrä kasvoi vuonna 2022

Yritysten lukumäärä oli vuonna 2022 yhteensä 571 742. Yritysten lukumäärä lisääntyi 1,2 % vuodesta 2021. Yritysten määrä lisääntyi eniten ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla (tol M), jossa lukumäärä kasvoi 2 100 yrityksellä, eli 3,2 %. Prosentuaalisesti eniten yritysten määrä lisääntyi energia-alalla (tol D), jossa yritysmäärä kasvoi 9,5 % vuoteen 2021 verrattuna. Merkittävää kasvua yritysten lukumäärissä näkyi myös rakentamisessa (tol F) sekä palveluiden toimialoilla (tol H-S).

Yritysmäärä puolestaan supistui eniten maa-, metsä- ja kalataloudessa (tol A), jossa yritysten lukumäärä väheni 3 310 yrityksellä, eli noin 2,5 %. Laskua yritysmäärissä oli myös kaupassa (tol G) sekä hieman kaivostoiminnassa (tol B).

Yritykset työllistivät vuonna 2022 yhteensä 1,50 miljoonaa henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Henkilöstön määrä lisääntyi noin 95 000 henkilötyövuodella, eli 6,8 % edellisvuodesta. Henkilöstön määrä kasvoi eniten hallinto- ja tukipalvelutoiminnan toimialalla (tol N), yhteensä noin 20 000 henkilötyövuodella, eli 16,2 %. Prosentuaalisesti eniten henkilöstömäärä kasvoi majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (tol I), yhteensä 22,1 % edellisvuodesta. Henkilöstömäärä laski vain vesi- ja jätehuollon toimialalla (tol E).

Muutos

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston yhteydessä julkaistavien kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tilastoyksiköiden joukko laajenee tilastovuodesta 2022 alkaen. Tilastoyksiköiden rajauksesta on poistettu toiminta-aikaa sekä yhteisöjen kokoa koskeneet rajoitukset.
Lue lisää muutoksesta

Muutos

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston revisiotaulukko julkistetaan 12.1.2024.
Lue lisää muutoksesta

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Toimiala (TOL 2008)
 • Henkilöstön suuruusluokka
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Yrityksen suuruusluokka EU-määritelmän mukaan
 • Toimiala (TOL 2008)
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Toimiala (TOL 2008)
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Henkilöstön suuruusluokka
 • Toimiala (TOL 2008)
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Toimiala (TOL 2008)
 • Liikevaihdon suuruusluokka tuhansina euroina
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Oikeudellinen muoto
 • Toimiala (TOL 2008)
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Toimiala (TOL 2008)
 • Sektoriluokka
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Omistajatyyppi
 • Toimiala (TOL 2008)
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Konserniin kuuluminen
 • Toimiala (TOL 2008)
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Toimiala (TOL 2008)
 • Yrityksen suuruusluokka EU-määritelmän mukaan
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Toimiala (TOL 2008)
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Toimiala (TOL 2008)
 • Liikevaihdon suuruusluokka tuhansina euroina
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Uudet tietokantataulukot

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
rakenne.tilastot@stat.fi
Milka Suomalainen
yliaktuaari
029 551 3621
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.