Jätetilasto: Tietokantataulukoihin on lisätty tietoa

Muutospäivämäärä:

Muutospäivä: 13.2.2024

Tietoa muutoksesta

Tietokantataulukkoon 12cv -Yhdyskuntajätteet Suomessa käsittelytavoittain on lisätty uusi muuttuja, Uudelleenkäytön valmistelu.

Tietokantataulukon 12qz -Yhdyskuntajätteet käsittelytavoittain ryhmittelyyn Käsittelytapa on lisätty uusi luokka, Uudelleenkäytön valmistelu.

Vuoden 2021 tietoihin saakka kierrätykseen sisältynyt uudelleenkäytön valmistelu on ensimmäistä kertaa eroteltu tietokantataulukoihin omaksi käsittelytavakseen. Uudistus perustuu EU:n jätedirektiivin tarkentuneisiin raportointivaatimuksiin.

Summaamalla muuttujat Uudelleenkäytön valmistelu ja Materiaalihyödynnys, poislukien kompostointi ja mädätys, voidaan vuoden 2022 kierrätysmääriä verrata aikaisempiin vuosiin.

Ympäristöhallinnon YLVA-rekisteriin tehdyt muutokset, kuten luokittelemalla jätteiden alkuperä, toiminta jossa jäte on syntynyt sekä käsittelytapa aiempaa tarkemmin, ovat mahdollistaneet erityisesti energiahyödyntämiseen toimitettujen yhdyskuntajätteiden tarkemman tunnistamisen ja erottelun muista jätteistä.

Lisätietoja

Juha Espo
yliaktuaari
029 551 3463

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.