Euroopan tilastojärjestelmä ESS

Euroopan unionin politiikan tärkeänä perustana ovat luotettavat ja vertailukelpoiset tilastotiedot. Mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseksi on kehitetty Euroopan tilastojärjestelmä ESS. Sen muodostavat EU:n tilastovirasto Eurostat ja EU:n jäsenvaltioiden kansalliset tilastovirastot. Lisäksi ESS:ään kuuluvat Euroopan talousalueen EEA:n ja Euroopan vapaakauppa-alueen Eftan jäsenmaat.

Jäsenvaltiot vastaavat tietojen keruusta ja tilastojen laatimisesta niin kansallisiin kuin EU:n tarpeisiin. Tilastojen kansainvälisestä vertailukelpoisuudesta huolehtii Eurostat läheisessä yhteistyössä kansallisten tilastovirastojen kanssa.

ESS:n toiminnan painopisteet liittyvät EU:n keskeisiin politiikkatavoitteisiin. Koska EU:n toiminta on jatkuvasti laajentunut, kattaa yhteistyö nykyisin lähes kaikki tilastoalueet.

ESS toimii yhteistyössä EU:n jäsenehdokasmaiden tilastovirastojen, Euroopan komission muiden elinten sekä Euroopan keskuspankin kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat kansainväliset järjestöt kuten OECD, YK, IMF ja Maailmanpankki.

Lue lisää Euroopan tilastojärjestelmän rakenteista ja toiminnoista Eurostatin ESS-sivuilta (englanniksi).

Päivitetty 12.4.2023