Nya databastabeller till arbetskraftsundersökningen

Nya tabeller 2.5.2022:

  • 13ge Befolkning i åldern 15–74 år efter arbetsmarknadsställning och Regionförvaltningsverken (RFV), månadsuppgifter
  • 13gf Sysselsatta i åldern 15–74 år efter arbetsgivarsektor, månadsuppgifter
  • 13gg Sysselsatta, löntagare och företagare i åldern 15–74 år, månadsuppgifter
  • 13gh Del- och heltidsarbetande sysselsatta och löntagare i åldern 15–74 år efter kön, månadsuppgifter
  • 13gi Löntagare i åldern 15–74 år efter typ av anställningsförhållande, månadsuppgifter

Nya tabeller 4.5.2022:

  • 13lw Befolkning i åldern 15–74 år efter arbetsmarknadsställning och Regionförvaltningsverken (RFV), kvartalsuppgifter
  • 13lx Befolkning i åldern 15–74 år efter arbetsmarknadsställning och landskap, kvartalsuppgifter
  • 13ly Sysselsatta i åldern 15–74 år efter arbetsgivarsektor, kvartalsuppgifter
  • 13lz Del- och heltidsarbetande sysselsatta och löntagare i åldern 15–74 år efter kön, kvartalsuppgifter

Mera information