Databastabellerna Bruttonationalprodukt och -inkomst samt tillgång och efterfrågan kvartalsvis och Inkomster och produktion per bransch, kvartalsvis, som hör till de kvartalsvisa nationalräkenskaperna, har korrigerats

Det fanns ett fel i de uppgifter i löpande priser som tagits fram genom säsongrensning för databaspublikationen 22.6.2022 om första kvartalet 2022 i de kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Databastabellerna 132h Bruttonationalprodukt och -inkomst samt tillgång och efterfrågan kvartalsvis och 132g Inkomster och produktion per bransch, kvartalsvis har korrigerats 23.6.2022.


Mera information

Samu Hakala
överaktuarie
029 551 3756