Statistiken över brott och tvångsmedel efter den internationella brottsklassificeringen har korrigerats 6.7.2022

Siffror i tabellerna 13kv, 13kr ja 13kq efter den internationella brottsklassificeringen har korrigerats. Korrigeringarna gäller följande punkter i ICCS-klassificeringen: 06 Handlingar som innefattar reglerade narkotiska preparat eller övriga psykoaktiva ämnen samt 11 Övriga kriminella handlingar som ej klassificerats annanstans

Mera information

Kimmo Haapakangas
överaktuarie
029 551 3252