Nya databastabeller till Jordbyggnadskostnadsindex

Statistikcentralen börjar publicera nya databastabeller om bitumen pris från olika bas år. Tidigare bitumenindex har publicerats i samband med jordbyggnadskostnadsindex bara från bas år 2015=100. Månadsuppgifter finns i tabellen 13ng och årsuppgifter i tabellen 13nf.