Databastabellerna för statistiken över adoptioner förnyas

I samband med databasoffentliggörandet om adoptioner 2021, som publicerades 31.8.2022, infördes en ny databastabell "13qh Adoptioner efter föräldrarna till den som adopteras" där adoptionerna har specificerats enligt föräldrarna till den som adopteras. Tabellen erbjuder statistiska uppgifter om bl.a. adoptioner med en adoptivförälder samt adoptioner där par av samma kön adopterat. Uppgifter har publicerats från och med år 1999.

Mera information

Miina Keski-Petäjä
överaktuarie
029 551 3610