Energipriser: Ny databastabell med elpriser

Ändringsdatum:

Inom ramen för statistiken över energipriser publiceras en ny databastabell med elpriser (13rb -- Pris på elektricitet enligt konsumenttyp). I den nya tabellen baserar sig indelningen i användargrupper på klassificeringen i Europeiska unionens prisinsamling.

Priserna har bildats med hjälp av försäljningspriser på energi som samlats in från energiförsäljare och med hjälp av överföringspriser som samlats in från Energimyndigheten. Utöver totalpriset publiceras priskomponenter: elektrisk energi, överföringspriset och skatter.

De skatter som ingår i konsumentpriserna är mervärdeskatt och punktskatter (elskatt). Skatter för förtagskunder inkluderar endast punktskatter.

Mera information

Ville Maljanen
överaktuarie
029 551 2691
Virve Rouhiainen
överaktuarie
029 551 3527