Ändringar i tabeller i databaser av åtalade, dömda och straff

Ny tabell

Ersätts, överförs till arkivdatabasen

13r7 -- Straff efter tingsrätt och brott (tingsrätter och hovrätten som första instans)

⁠11ia -- Straff efter tingsrätt och brott (tingsrätter och hovrätten som första instans)

13r8 -- Straff efter kön, ålder och brott (tingsrätter och hovrätten som första instans, strafforder och bötesförelägganden och ordningsböter)

125u -- Straff efter kön, ålder och brott (tingsrätter och hovrätten som första instans, strafforder och bötesförelägganden och ordningsböter)

13re -- Fängelsedomar efter det totala straffets längd, kön, ålder och brottskategori (tingsrätter och hovrätten som första instans)

12by -- Fängelsedomar efter det totala straffets längd, kön, ålder och brottskategori (tingsrätter och hovrätten som första instans)

Mera information

Laura Lipasti
överaktuarie
029 551 3041