Ämnen
Befolkning och samhälle

Åtalade, dömda och straff

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över åtalade, dömda och straff innehåller uppgifter om straff som utdömts i första instans, påföljdseftergifter och förkastade åtal. Uppgifterna fås från Justitieministeriet och Rättsregistercentralen och de offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Nyckeltal

Dömda i underrätterna

51 186
2022
Åtalade, dömda och straff
Uppdaterad: 2023-10-02

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Dömda i första instans efter brottskategori 2009-2022

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Laura Lipasti
överaktuarie
029 551 3041

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna