Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.9.2021

Totalt utfärdades 24 procent fler straff- och bötesförelägganden för trafikbrott än året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter utfärdade polisen 24 procent fler bötesförelägganden år 2020 för trafikbrott i enlighet med 23 kap. i strafflagen än året innan. Största delen av dessa gällde äventyrande av trafiksäkerheten. Antalet strafförelägganden utfärdade av åklagaren för trafikbrott ökade med 27 procent jämfört med år 2019.

Bötesstraff för trafikbrott (strafflagen kamp. 23) 2017–2020, antal

Bötesstraff för trafikbrott (strafflagen kamp. 23) 2017–2020, antal

Källa: Åtalade, dömda och straff 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Salla Tuominiemi 029 5513 691, rikos@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (191,9 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Åtalade, dömda och straff [e-publikation].
ISSN=1798-6699. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syyttr/2020/syyttr_2020_2021-09-23_tie_001_sv.html