Finlands officiella statistik

Åtalade, dömda och straff

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet bötesstraff minskade med 12 procent
24.9.2020
Enligt Statistikcentralens uppgifter utdömdes år 2019 sammanlagt 12 procent färre bötesstraff än året innan. Antalet ordningsböter minskade med 15 procent och bötesförelägganden med 11 procent. I underrätterna utdömdes 37 676 bötesstraff, vilket är 4 procent färre än året innan. Strafforder som utfärdats av åklagare var något fler än år 2018.

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om straff som utdömts i första instans, påföljdseftergifter och förkastade åtal. Statistiken över åtalade i tingsrätterna och i hovrätterna som första instans omfattar också strafforderböter som utfärdats av åklagaren och ordningsbot som utfärdats av polis, tull eller gränsbevakning. Huvudregeln är att en person redovisas i statistiken lika många gånger som ovan nämnda avgöranden givits gällande honom eller henne. Ett annat centralt framställningssätt som tillämpas i statistiken är den s.k. huvudbrottsprincipen. Enligt den beskrivs varje åtalad eller dömd enligt det grövsta brottet som medför den strängaste straffarten.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: brott, brottmål, bötesstraff, domar, fängelse, medborgarskap, rusmedel, straff, utlänningar, åtalade, återfallsbrottslighet.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Tabellbilagorna i offentliggörandet har ersatts med PX-Web databastabeller
9.12.2009
Siffrorna i PX-Web tabellerna avviker i mindre omfattning från tidigare siffror i tabellbilagorna.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Åtalade, dömda och straff [e-publikation].
ISSN=1798-6699. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syyttr/index_sv.html