Utländska dotterbolag i Finland databastabellen 12mi korrigerad 23.9.2022

12mi -- Utländska dotterbolag efter Land, 2004-2020

Uppgifterna har uppdaterats på grund av ett klassificeringsfel. Uppgifter om Schweiz har felaktigt publicerats under benämningen Kina.

Mera information

Anna-Maija Laakko
överaktuarie
029 551 3640