Ändringar i förtjänstnivåindexets databastabeller

Ändringsdatum: 14.10.2022

Ändring: Tabellen 13dy ersätts med tabellen 13ru och tabellen 13ec ersätts med tabellen 13rv. I de nya tabellerna är datainnehållet i övrigt detsamma, men real index har lagts till som en ny variabel.

Nya tabeller:

  • 13ru -- Förtjänstnivåindex, index för ordinarie förtjänst och real index enligt arbetsgivarsektor, kvartalsuppgifter
  • 13rv -- Förtjänstnivåindex, index för ordinarie förtjänst och real index enligt arbetsgivarsektor, årsuppgifter

 

Mera information

Jukka Tapio
överaktuarie
029 551 3429