Inom statistiken CVTS, företagens personalutbildning publiceras nya databastabeller 31.10.2022

Ändringsdatum:

12h4 Andel och antal företag som anordnat utbildning, andel deltagare i kurser eller annan utbildning samt erhållna kurstimmar efter företagets storlek

samt

12h4 Andel och antal företag som anordnat utbildning, andel deltagare i kurser eller annan utbildning samt erhållna kurstimmar efter näringsgren och huvudnäringsgren

Mera information

Tarja Seppänen
överaktuarie
029 551 3220