Fem nya databastabeller för arbetskraftskostnadsundersökningen

Fem nya databastabeller har färdigställts för arbetskraftskostnadsundersökningen.

Nya tabeller i publikationen arbetskraftskostnadsundersökningen 2020:

  • 13tx Arbetade timmar, kostnad per arbetad timme och arbetskraftskostnad per årsverke efter sektor, 2012–2020
  • 13u6 Arbetade timmar, kostnad per arbetad timme och arbetskraftskostnad per årsverke inom den privata sektorn efter näringsgren (TOL 2008), 2012–2020     
  • 13u7 Arbetskraftskostnadernas struktur efter sektor, 1996–2020
  • 13u8 Arbetskraftskostnadernas struktur inom den privata sektorn efter näringsgren (TOL 2008), 2012–2020
  • 13ua Kostnad per arbetad timme inom den privata sektorn efter antal anställda och företagets näringsgren (TOL 2008), 2012– 2020

Databastabellerna 001 -- Arbetskraftskostnadernas struktur efter arbetsmarknadssektor (andel av arbetskraftskostnaderna, %) och 002 -- Arbetskraftskostnadernas struktur efter näringsgren år 2016 (andel av arbetskraftskostnaderna, %) överförs till arkivdatabasen.

Mera information

Pekka Haapala
planerare
029 551 3460
Antti Saarinen
överaktuarie
029 551 3551
Katri Lepikkö
överaktuarie
029 551 3223