En ny databastabell publiceras i statistiken över regionalräkenskaperna

I statistiken över regionalräkenskaperna publiceras en ny databastabell 13 ee -- Uppgifter per person och region, årsvis i samband med offentliggörandet 1.12.2022.

Tabell 13 ee innehåller regionala uppgifter om bruttoförädlingsvärdet och om hushållens disponibla inkomster per person och år.

Mera information

Maija Sappinen
överaktuarie
029 551 3348