Databastabellerna 12is, 12it, 12j5, 12j6 och 12jc i statistiken över utrikes sjöfart har korrigerats

Korrigeringsdatum:

Uppgifterna i publikationen 7.11.2022 om utrikes sjöfart i september 2022 innehöll ett fel i databastabellerna 12is, 12it, 12j5 och 12j6 i procenttalet som beskriver volymen av den last som finska fartyg transporterat under åren 2016–2022. Databastabellen 12jc innehöll ett fel i antalet fartyg. Databastabellerna 12is, 12it, 12j5, 12j6 och 12jc har korrigerats 5.12.2022.

Mera information

Henna Ylimaa
överaktuarie
029 551 3832