Databastabellen 12jj Fartygstrafik genom Saima kanal i statistiken över inrikes sjötrafik har korrigerats

Uppgifterna i publikationen 7.11.2022 om statistiken över inrikes sjötrafik i september 2022 innehöll ett fel i antalet fartyg. Databastabellen 12jc Fartygstrafik genom Saima kanal har korrigerats 5.12.2022.

Mera information

Henna Ylimaa
överaktuarie
029 551 3832