Databastabeller Spot-priser på den nordiska elbörsen (12gc) and Pris på elektricitet enligt konsumenttyp (12gv) uppdateras inte längre.

Databastabellen för spot-priser på den nordiska elbörsen efter prisområde produktionen upphör på grund av ändrade användarvillkor för data. I framtiden kan informationen ses från Nord Pools tjänst.

Databastebellen för pris på elektricitet enligt konsumenttyp (inkl. elenergi, elöverföring och skatter) (12gv) har ersatts av en annan databastabell elpris efter konsumenttyp (13rd).

Mera information

Marianne Rautelin
överaktuarie
029 551 3421