Ämnen
Energi

Återhämtningen från pandemin och Rysslands invasion av Ukraina ledde till kraftiga prisökningar på energinyttigheter

meddelande | Energipriser 2022, 3:e kvartal

Ändring

Databastabeller Spot-priser på den nordiska elbörsen (12gc) and Pris på elektricitet enligt konsumenttyp (12gv) uppdateras inte längre.
Läs mer om ändringen

Under tredje kvartalet 2022 kostade elenergin i genomsnitt 40–60 procent mer än för ett år sedan. Enligt Statistikcentralen steg priserna mest hos hushåll med liten elförbrukning och minst hos personer som bor i eluppvärmda hus. Också driftskostnaderna för ett hushåll med oljeuppvärmning steg rejält, eftersom uppvärmningsbrännoljan kostade 68 procent mer än året innan.

Huvudpunkter

 • Finlands områdespris för partiel tredubblades under tredje kvartalet 2022 jämfört med året innan. 
 • Konsumentpriserna på elenergi steg med i genomsnitt 40–60 % under tredje kvartalet 2022 jämfört med året innan. Mest steg priset på el i hushåll med liten elförbrukning och minst i hushåll med eluppvärmning. 
 • Priserna på bensin och diesel sjönk med 6–7 % under tredje kvartalet 2022 från sommarens toppriser. 
 • De skattefria priserna på naturgas och stenkol var under tredje kvartalet 2022 tre och en halv gånger så höga som året innan.

Ändring

Databastabeller Spot-priser på den nordiska elbörsen (12gc) and Pris på elektricitet enligt konsumenttyp (12gv) uppdateras inte längre.
Läs mer om ändringen

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Bränsle
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  Statistik:
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Konsumenttyp
  Statistik:
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Typ av konsument av naturgas
  Statistik:
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Typ av konsument av naturgas
  Statistik:
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Priset på kol
  Statistik:
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
   Statistik:
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
   • Inhemskt bränsle
   Statistik:
   Uppdaterad:
   Databastabeller som utgått

   Kommande publikationer

   Bakgrundsuppgifter

   Dokumentation
   Instruktion för hänvisning

   Statistikexperter

   Förfrågningar i första hand
   Marianne Rautelin
   överaktuarie
   029 551 3421
   Övriga experter
   Ansvarig avdelningschef