Statistiken över skuldsättning har kompletterats med nya databastabeller

Nya tabeller 21.12.2022:

  • 13gz - Bostadshushållernas skulder, skuldsättningsgrad och inkomst enligt storområde och inkomstdesil, i 2021 års pengar
  • 13hh - Bostadshushållernas skulder enligt referenspersons ålder och bostadsstruktur, i 2021 års pengar
  • 13iy - Bostadshushållernas skulder enligt referenspersons ålder och storområde, i 2021 års pengar
  • 13ks - Bostadshushållernas skulder, skuldsättningsgrad och inkomst enligt referenspersons ålder och skuldsättningsgrad, i 2021 års pengar
  • 13kt - Bostadshushållernas skulder, skuldsättningsgrad och inkomst enlight referenspersons ålder och landskap, i 2021 års pengar
  • 13kw - Bostadshushållernas skulder, skuldsättningsgrad och inkomst kommunvis, i 2021 års pengar
  • 13ug - Bostadshushållernas skulder enligt referenspersons ålder och landskap, i 2021 års pengar

Databastabellerna 114e, 114f, 114g, 114i och 114j överfördes till arkivdatabasen.

Mera information

Ossi Kohvakka
överaktuarie
029 551 3534