Uppgifterna i databastabellerna uppdateras för åren 2021 och 2020 undantagsvis i samband med publiceringen i december

Vid granskningen av årsuppgifterna om utrikeshandeln observerades ett större korrigeringsbehov än normalt. Ändringen uppdateras i databastabellerna i samband med decemberpubliceringen av utrikeshandel med varor och tjänster den 16 december 2022, avvikande från den vanliga revideringstidtabellen. Korrigeringen sänker nivån på varuexporten med 541 miljoner euro för 2021 och med 326 miljoner euro för 2020. Ändringarna syns både i kvartalsuppgifterna och i årsuppgifterna.

Mera information

Joonas Pohja
överaktuarie
029 551 3898
Juho Keva
överaktuarie
029 551 3601