Ämnen
Samhällsekonomi

Bytesbalansen visade ett underskott under tredje kvartalet av 2022

meddelande | Betalningsbalans och utlandsställning 2022, 3:e kvartal

Ändring

Revisionsuppdatering av uppgifterna för åren 2021 och 2020 undantagsvis i samband med publiceringen i december. Ändringen inverkar på varuexporten.
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralen bytesbalansen visade ett underskott på 1,7 miljarder euro under tredje kvartalet av 2022. Värdet av exporten av varor enligt betalningsbalansen ökade med 24 % från året innan. Värdet av importen av varor för sin del ökade med 32 % från året innan. Varu- och tjänstebalansen visade ett underskott på 2,1 miljarder euro. Kontot för primära inkomster visade ett överskott. Jämfört med föregående kvartal nettoutlandsställningen försvagades.

Huvudpunkter

 • Bytesbalansen visade ett underskott på 1,7 miljarder euro.
 • Varu- och tjänstebalansen visade ett underskott på 2,1 miljarder euro.
 • Kontot för primära inkomster visade ett överskott på 1,1 miljarder euro.
 • Nettoinflödet av kapital från utlandet till Finland uppgick till 10,6 miljarder euro.
 • Nettoställningen mot utlandet försvagades jämfört med föregående kvartal.

Ändring

Revisionsuppdatering av uppgifterna för åren 2021 och 2020 undantagsvis i samband med publiceringen i december. Ändringen inverkar på varuexporten.
Läs mer om ändringen

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Betalningsbalanspost
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Sektor
 • Funktionell kategori
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Funktionell kategori
 • Instrument
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Sektor
 • Maturitet
 • Funktionell kategori
 • Instrument
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Hanna Björklund
överaktuarie
029 551 3296
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef