Ny databastabell till statistiken över industrins orderingång

Statistikcentralen börjar fr.o.m. 10.1.2023 publicera uppgifter i databastjänsten StatFin om revidering av årsförändringsprocenten för den ursprungliga indexserien för industrins orderingång.

Ny databastabell:
⁠⁠13p9 - Industrins orderingång, revidering av uppgifter (2015 = 100). ⁠

Uppgifterna publiceras som revideringar av månadsförändringarna. De månatliga revideringarna räknas ut som skillnaden mellan de ursprungligen publicerade uppgifterna och de nyaste publicerade uppgifterna. Uppgifterna som publiceras börjar från juli 2022.

Mera information

Petri Koivisto
aktuarie
029 551 3669