Databastabellen 12a6 har korrigerats 19.12.2022

Siffror i databastabellen 12a6 som gäller statistiken över de offentliga samfundens utgifter efter ändamål har korrigerats för år 2021. Korrigeringen inverkar också på ingressfiguren i statistikens meddelande som publicerades 16.12.2022. Korrigeringen gäller kapitaltransfereringar inom statsförvaltningssektorn (D9K) och påverkar siffrorna för ändamålen G0101 och G0405. Korrigeringen syns också på motsvarande summanivåer, såsom i huvudklasserna G01 och G04 samt när det gäller sektorn offentliga samfund (S13). Korrigeringen inverkar dock inte på statsförvaltningens eller de offentliga samfundens totala utgifter. Felet i tabellen berodde på ett datatekniskt problem.

Mera information

Ohto Soininvaara
överaktuarie
029 551 3046