Nya databastabeller for statistiken över befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik

Databastabeller av statistik om befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik

  • 13v7 Befolkningens användning av information och kommunikationsteknik efter kön och utbildningsnivå
  • 13ud Befolkningens användning av information och kommunikationsteknik efter kön och åldersgroup
  • 13ts Befolkningens användning av information och kommunikationsteknik efter kön och huvudsaklig verksamhet
  • 13vd Befolkningens användning av information och kommunikationsteknik efter kön och region

Mera information

Rauli Kohvakka
specialforskare
029 551 3448
Perttu Melkas
överaktuarie
029 551 2511