Ämnen
Digitalisering

Andelen som köpt inkvarteringstjänster och resebiljetter via internet ökade år 2022

meddelande | Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik 2022

Ändring

Nya databastabeller for statistiken över befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentral år 2022 hade 30 procent av 16–89-åringarna köpt resebiljetter eller taxiresor via internet under de senaste tre månaderna. Tjugo procent av befolkningen hade köpt kortvarig hotellinkvartering eller annan inkvartering. Av 16–89-åringarna hade 24 procent under de senaste tre månaderna beställt matportioner via internet från en restaurang direkt eller via en transporttjänst och 14 procent hade beställt livsmedel från en affär.

Huvudpunkter

  • Andelen som under de senaste tre månaderna köpt färdbiljetter via internet ökade år 2022 med 15 procentenheter från året innan, dvs. till 30 %. Andelen som köpt kortvarig inkvartering ökade med 12 procentenheter till 20 %.
  • Under de senaste tre månaderna hade 14 % av 16–89-åringarna beställt livsmedelfrån butiker via internet. Av befolkningen hade 24 % beställt matportioner från en restaurang.
  • År 2022 hade 58 % av 16–89-åringarna köpt varor eller tjänster på internet under de senaste tre månaderna.
  • Av 16–89-åringarna hade 11 % någon gång använt belysnings- och uppvärmningssystem eller liknande system för hemmet som kan anslutas till internet.
  • Av finländarna i åldern 16–89 år använder 93 % internet.

Ändring

Nya databastabeller for statistiken över befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik
Läs mer om ändringen

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Rauli Kohvakka
specialforskare
029 551 3448
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef