Databastabellerna av servicebranschens varustatistik har överförts till arkivet

Databastabellerna 11zl Omsättningen av tjänsteposter efter näringsgren, 2009–2019 samt 11zn Fördelningen av omsättningen av företagstjänster näringsgrensvis efter kundens hemort och sektorklass, 2009–2019 har överförts till arkivet. Databastabellerna ingår i servicebranschens varustatistik.

Mera information

Riitta Savolainen
överaktuarie
029 551 3259