Sektorräkenskaper kvartalsvis 2022Q1-2022Q3 har korrigerats

Korrigeringsdatum:

Hushållens skulder har korrikerats efter ett tekniskt fel för kvartaler 2022Q1-2022Q3 i tabeller 11ii och 122a.