Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i februari

I samband med statistikpubliceringen i februari 2023 har de nyaste näringsgrenarna som definieras i företagsregistret införts i uppgifterna om omsättningen inom servicebranschen. Näringsgrenskorrigeringarna märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras för åren 2021-2022. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen.

Mera information

Toni Kellinsalmi
överaktuarie
029 551 3801