I fortsättningen uppdateras databastabellen 12ii i statistiken över luftfart bara årligen

I fortsättningen uppdateras databastabellen 12ii i statistiken över luftfart bara årligen.

Databastabellen 12ib som publiceras månatligen har kompletterats med en kumulativ månadssumma som beräknats från början av statistikåret för varje statistikmånad.


Mera information

Matti Kokkonen
överaktuarie
029 551 3770