Meddelandet om gymnasieutbildning som ingår i statistiken över studerande och examina har korrigerats gällande uppgifterna för år 2021