Materialflöden i samhällsekonomin informationen korrigerad 13.3.2023

Information om avbrott i tidsperioden för sand och grus har tagits bort från databastabellens fotnoter eftersom den är föråldrad.

Mera information

Heidi Pirtonen
överaktuarie
029 551 3093
Tuomas Kaariaho
överaktuarie
029 551 3007