Materialflöden i samhällsekonomin informationen korrigerad

Informationen i databaspubliceringen av materialflöden i samhällsekonomin har korrigerats den 13 mars 2023. Vid databaspubliceringen den dagen publicerades ofullständig information om metallmalm och fossila energimaterial.

Mera information

Heidi Pirtonen
överaktuarie
029 551 3093
Tuomas Kaariaho
överaktuarie
029 551 3007