Förändringar som orsakar avbrott i tidsserien i Finländska dotterbolag i utomlands statistik

Statistik: finländska dotterbolag utomlands

Ändringsdatum: statistikåret 2021

Information om ändringen

Från och med statistikåret 2021 har en ny förordning som reglerar företagsstatistiken införts. Utvecklingen, framställningen och spridningen av statistik om företagens ekonomiska verksamhet i medlemsstaterna har hittills baserats på ett antal enskilda rättsakter.

Bättre integrerade statistiska processer, som bygger på gemensamma metodologiska principer, definitioner och kvalitetskriterier, bör leda till harmoniserad statistik om strukturen på unionens företagssektor och om ekonomisk verksamhet, transaktioner och resultat i denna sektor, med den relevans- och detaljnivå som krävs för att tillgodose användarnas behov. Detta har liten effekt på de statistiska uppgifterna.

Mera information

Anna-Maija Laakko
överaktuarie
029 551 3640
Innehållet information