Databastabeller inom statistiken över CVTS, företagens personalutbildning har korrigerats

Korrigeringsdatum:

Statistik: CVTS, företagens personalutbildning

Offentliggörandet: CVTS, företagens personalutbildning 2020, studier i kursform av personal i företag, 31.10.2022

Korrigeringsdatum: 29.6.2023 (kl. 12.00)

korrigerad databastabell, kod och namn

Beskrivning av korrigeringen

I databastabellerna 12h4 och 12pg hade tidigare felaktigt angetts att antalet
utbildningstimmar skulle ha beräknats bara per anställda som studerat i kursform. I tabellerna har siffrorna om antalet utbildningstimmar dock beräknats per alla arbetstagare.

Mera information

Tarja Seppänen
överaktuarie
029 551 3220