Databastabell 13ax inom statistiken över konsumenternas förtroende har korrigerats

Korrigeringsdatum:

Statistik: konsumenternas förtroende

Offentliggörandet: konsumenternas förtroende 2023, juni, 27.6.2023

Korrigeringsdatum: 27.6.2023 (kl. 8.00)

korrigerad databastabell, kod och namn

Felaktiga uppgifter om månads- och årsförändringar i databastabellen 13ax har korrigerats

Uppgifterna om månads- och årsförändringar av procentandelarna i databastabellen 13ax hade beräknats felaktigt. I beräkningarna av förändringarna hade fel referenstidpunkt använts. På grund av den felaktiga referenstidpunkten var förändringarna i procentandelarna klart större än de verkliga förändringarna.